Programi in ceniki
Programske aplikacije
Servis in podpora
Prenos datotek in nadgradenj
Novosti o Mikrodati in GS SDMS
Nagrade podjetja Mikrodata
Forum
Zanimive povezave
 

 

 


MIKRODATA GIS d.o.o. 

sedež: Fram 18 2313 FRAM pisarna: Meljska cesta 36              2000 MARIBOR
(kje smo)

 

Smo podjetje, ki nadaljuje več kot 15-letno tradicijo razvoja in trženja programske opreme s področja geografskih informacijskih sistemov imenovane Spatial Data Managment System - GIS SDMS.

Izvajamo storitve: razvoj GIS aplikacij in servis GIS obdelav podatkov (vnos podatkov, digitalizacija kart, skeniranje, geokodiranje podatkov). Vsi podatki se uporabljajo tudi za delo z drugimi GIS orodji (Mapinfo, ARC(Info, SICAD, Intergraph, Wingis, ACAD map...)


 

  

Pozdravljeni!

V skladu z zakonsko določenim rokom za sprejem programa opremljanja stavbnih zemljišč (20.07.2007)vam v sodelovanju z urbanisti ponujamo naše storitve, in sicer:

• PROGRAM OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ za gradnjo
• ODLOK o programu opremljanja stavbnih zemljišč za gradnjo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine
• GIS računalniški PROGRAM ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA

NAMEN IN OBSEG NALOG:
1. Priprava PROGRAMA OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ v občini za gradnjo za območje občine kot podlago za odmero komunalnega prispevka v skladu z določili Zakona o urejanju prostora (Ur. list RS, št. 110/02, 8/03-popravek in 58/03-ZZK-l), Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Ur.l. RS, št. 117/04, 74/05) in Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Ur.l. RS, št. 117/04 in 75/05) ter upoštevajoč vse spremembe glede na predlog novega Zakona o prostorskem načrtovanju, ki je v parlamentarni obravnavi in katerega sprejem se pričakuje v začetku leta 2007.
Program opremljanja vsebuje naslednje:
• Prikaz obstoječe in predvidene komunalne infrastrukture;
• Investicije v gradnjo komunalne infrastrukture;
• Podlage za odmero komunalnega prispevka.

2. Priprava ODLOKA o programu opremljanja stavbnih zemljišč za gradnjo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine. S tem Odlokom občina sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč za gradnjo za območje občine in določi merila za odmero komunalnega prispevka.

3. Priprava GIS RAČUNALNIŠKE APLIKACIJE za izračun in izpis odmerne odločbe za plačilo Komunalnega prispevka. GIS aplikacija vsebuje vse prostorske podatke in strokovne podlage za odmero komunalnega prispevka na območjih programov opremljanja stavbnih zemljišč za gradnjo na območju vaše občine.

Več informacij boste videli v meniju APLIKACIJE - KOMUNALNI PRISPEVEK oz. e-naslov

MIKRODATA GIS d.o.o.


 

 

 

 
 
Izdelava Multimedija.net