Programi in ceniki
Programske aplikacije
Servis in podpora
Prenos datotek in nadgradenj
Novosti o Mikrodati in GS SDMS
Forum
Nagrade podjetja Mikrodata
Zanimive povezave
 


Kataster cest v občini

Baza cestnih podatkov - BCP

Aplikacija Kataster cest v občini je pripravljena za uporabnike Windows aplikacije Banka cestnih podatkov (http://krota.pti.fgg.uni-lj.si/obcp/), ki bi radi poleg ažurnih opisnih podatkov o cestah na območju občine spremljali tudi grafično in geografsko situacijo ceste. Aplikacija omogoča uporabnikom, ki imajo GIS SDMS, da lahko samostojno ročno vektorizira cestne odseke (korigira, dodaja). V kolikor ima občina ceste že vektorizirane in so ti podatki na razpolago v *.shp, *.dxf ali ASCII formatu potem je moč takšne podatke importirati v GIS aplikacijo. Praktično uporabnik z uporabo menuja v okolju GIS SDMS aplikacije Kataster cest po potrebi in kjerkoli v prostoru občine vzpostavi povezavo med grafiko s podatki, ki so bili ažurirani v obstoječi bazi BCP. Ob vpisu Številke odseka v pripravljen dialog/masko se preko ODBC vzpostavi povezava z podatkom v obstoječi Banko cestnih podatkov v ACCESSu.

 

Copyright ByM Design