Programi in ceniki
Programske aplikacije
Servis in podpora
Prenos datotek in nadgradenj
Novosti o Mikrodati in GS SDMS
Forum
Nagrade podjetja Mikrodata
Zanimive povezave
 


Aplikacija Prostorski plani

Mikrodata d.o.o. ponuja GIS SDMS izdelovalcem prostorskih planov kot tudi občinam operativno in razvojno okolje, aplikacijo PROSTORSKI PLAN, ki združuje tehnološke in metodološke zahteve predpisaqne pri digitalizaciji planov kot tudi naše znanje in izkušnje ob več kot 10 letnem delu na GIS področju.

Aplikacija GIS SDMS PROSTORSKI PLAN, ki omogoča uporabniku:
- pretvorbe analognih ali digitalnih virov strokovnih podlag v digitalno, geokodirano, vektorizirano in   topološko pravilno obliko za delo v GIS okolju
- vzpostavitev digitalnega plana v GIS v povezavi z razpoložljivimi, uradnimi digitalnimi strokovnimi   podlogami skanogrami DOF-5, DKN, RPE, TTN5, TK25, TK50ter aplikacijami digitalni zemljiški   kataster, digitalni komunalni kataster, nadomestila NUSZ, KOMUNALNI PRISPEVEK, KATASTER   CEST,....

 

 

 

Copyright ByM Design