Programi in ceniki
Programske aplikacije
Servis in podpora
Prenos datotek in nadgradenj
Novosti o Mikrodati in GS SDMS
Forum
Nagrade podjetja Mikrodata
Zanimive povezave
 


Zanimive spletne povezave

Center Vlade za informatiko

Državni E-portal (E-uprava)
Ministrstvo za finance
Ministrstvo za informacijsko družbo (ukinjeno - baze podatkov na voljo)
Ministrstvo za kmetijstvo, prehrano in gozdarstvo
Ministrstvo za okolje in prostor
Ministrstvo za finance-Davčna uprava RS
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko
Statistični urad RS
Geodetska uprava RS
Agencija RS za okolje
Urad RS za prostorski razvoj
Banka Slovenije
Meteosat
Geoposnetki
Direkcija RS za ceste
AMZS Slovenije
Vremenska napoved

Interaktivna slovenija

Banka cestnih podatkov

Copyright ByM Design