Programi in ceniki
Programske aplikacije
Servis in podpora
Prenos datotek in nadgradenj
Novosti o Mikrodati in GS SDMS
Forum
Nagrade podjetja Mikrodata
Zanimive povezave
 


Cenik standardnih aplikacij za GIS SDMS 4


Cena posameznih aplikacij je po predhodni analizi potreb uporabnika pogojena z obsegom obstoječih (dostopnih) digitalnih podatkov ter stopnjo kakovosti le-teh. V skladu z željami naročnika nujni del manjkajočih digitaliziranih podatkov, kot dodatno storitev, tudi vektoriziramo (za posamične aplikacije). Aplikacije se torej prilagodijo uporabnikom, njihovim potrebam in možnostim zagotavljanja kakovostnih digitalnih podlag.

 

Mikrodata GIS d.o.o.

 

 

 
Copyright ByM Design