Programi in ceniki
Programske aplikacije
Servis in podpora
Prenos datotek in nadgradenj
Novosti o Mikrodati in GS SDMS
Forum
Nagrade podjetja Mikrodata
Zanimive povezave
 


Povezave na podjetja, inštitucije in lokalne skupnosti, ki sodelujejo z nami:

EIM MARIBOR OBČINA ORMOŽ
GEOPLIN LJUBLJANA OBČINA PODČETRTEK
HALO d.o.o. CIRKULANE OBČINA PODLEHNIK
KINEMATOGRAFI MARIBOR OBČINA PREDDVOR
KOMUNALA TOLMIN JP d.d. OBČINA PUCONCI
RAIFFEISEN BANKA d.d., MARIBOR OBČINA RADEČE
KSP HRASTNIK OBČINA RADENCI
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO OBČINA ROGATEC
NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d. Ljubljana OBČINA SLOVENSKA BISTRICA
OBČINA BELTINCI OBČINA SLOVENSKE KONJICE
OBČINA DIVAČA OBČINA SVETI ANDRAŽ
OBČINA GORNJI GRAD OBČINA SVETI JURIJ
OBČINA GROSUPLJE OBČINA ŠALOVCI
OBČINA HAJDINA OBČINA ŠENTILJ
OBČINA HOČE-SLIVNICA OBČINA ŠENTJUR PRI CELJU
OBČINA KIDRIČEVO OBČINA ŠOŠTANJ
OBČINA LENART OBČINA TABOR
OBČINA LOŠKI POTOK OBČINA ŽELEZNIKI
OBČINA MEDVODE OBČINA ŽETALE
OBČINA MIRNA PEČ OBČINA ŽIRI
OBČINA MORAVSKE TOPLICE PBS d.d.
OBČINA NAZARJE RAZVOJNA AGENCIJA BRČKO BiH
ZAVAROVALNICA MARIBOR POŠTA SLOVENIJE d.o.o.
SLOVENSKA KNJIGA LJUBLJANA MIN. ZA KMET., GOZD. IN PREHRANO
Copyright ByM Design