Programi in ceniki
Programske aplikacije
Servis in podpora
Prenos datotek in nadgradenj
Novosti o Mikrodati in GS SDMS
Forum
Nagrade podjetja Mikrodata
Zanimive povezave
 

14.06.2005

ZANESLJIV GIS PARTNER

V podjetju Mikrodata GIS d.o.o. se zavedamo, da je zagotavljanje visoke kakovosti pomemben element poslovanja. V juniju 2005 smo pridobili certifikat vodenja kakovosti, tako je na?e poslovanje ?e kar nekaj ?asa usklajeno z zahtevami standarda kakovosti ISO 9001: 2000.

Kakovost na?ih storitev, kar pomeni usklajenost z zahtevami, potrebami in pri?akovanji strank, ter usklajenost s standardi, je najpomembnej?a vrednota podjetja Mikrodata GIS d.o.o. Vodstvo podjetja in zaposleni smo odgovorni za uresni?evanje politike kakovosti, prav vsak pa za kakovost svojega dela. Pri tem bomo nadaljevali obstoje?o kulturo podjetja, ki jo odlikuje velika pripadnost, strokovnost in kreativnost.

Sistem kakovosti smo zasnovali na zahtevah standarda ISO 9001: 2000. Dokumentiran je v Poslovniku kakovosti, ki je na? temeljni dokument upravljanja s sistemom kakovosti. Le-tega kreativno dograjujemo, saj nam zagotavlja varnej?o in bolj?o prihodnost.

Kakovost zagotavljamo v vseh fazah poslovnega procesa ? od razvoja aplikacij do dobave proizvoda, oz. storitve naro?niku. Ena izmed na?ih trajnih nalog je ?e izbolj?ati kakovost in racionalizirati poslovanje. Pomemben cilj uvajanja politike kakovosti skladne s standardi ISO 9001: 2000 je izpolnjevanje pri?akovanj in zagotavljanje trajnega zadovoljstva na?ih strank.

za Mikrodata GIS d.o.o.
Predstavnik vodstva za kakovost
Tadej Kurent
[ Nazaj ]Copyright Multimedija.net