Programi in ceniki
Programske aplikacije
Servis in podpora
Prenos datotek in nadgradenj
Novosti o Mikrodati in GS SDMS
Forum
Nagrade podjetja Mikrodata
Zanimive povezave
 

09.02.2006


PROJEKT CESTE

Od februarja in do sredine julija 2006 izvajamo projekt CESTE. Ob?ini izvedemo preveritev grafi?nih in atributnih podatkov kategoriziranih ob?inskih cestah, jih uskladimo z ostalimi upravljavci, jih po potrebi dopolnimo, popravimo in jih nato do 15.julija 2006 posredujemo v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture. Podatke o ob?inskih cestah posredujemo GURS v formatu, ki je predpisan s strani Geodetske uprave RS.

Ob?ina tako pridobi kvalitetne vektorske in atributne podatke o ob?inskih cestah, katerih natan?nost in popolnost je zagotovljena z uporabo naja?urnej?ih podlag (DOF-5) ter z uporabo GIS tehnologije. Tak?ni podatki cest so lahko osnova za izdelavo novih strokovnih podlag (varnostni pasovi), ki kvalitetno dopolnjujejo GIS bazo ob?ine.

Mikrodata GIS d.o.o.[ Nazaj ]Copyright Multimedija.net