Programi in ceniki
Programske aplikacije
Servis in podpora
Prenos datotek in nadgradenj
Novosti o Mikrodati in GS SDMS
Forum
Nagrade podjetja Mikrodata
Zanimive povezave
 

02.07.2007

20 LET GIS IZKU?ENJ IN RE?ITEV

V letu 2007, ob 20-letnici poslovanja se v podjetju Mikrodata GIS d.o.o. ?e bolj zavedamo, da je zagotavljanje visoke kakovosti pomemben element poslovanja. V juniju 2005 pridobiljen certifikat vodenja kakovosti smo tako v leto?njem letu potrdili ?e drugi?, kar dokazuje na?o zavezanost skrbi na?im strankam in lastnim izbolj?avam ter razvoju.

Kakovost na?ih storitev, kar pomeni usklajenost z zahtevami, potrebami in pri?akovanji strank, ter usklajenost s standardi, ostaja najpomembnej?a vrednota podjetja Mikrodata GIS d.o.o. Pri tem nadaljujemo obstoje?o kulturo podjetja, ki jo odlikuje velika pripadnost, strokovnost in kreativnost.


za Mikrodata GIS d.o.o.
Predstavnik vodstva za kakovost
mag. Tadej Kurent
[ Nazaj ]Copyright Multimedija.net