Programi in ceniki
Programske aplikacije
Servis in podpora
Prenos datotek in nadgradenj
Novosti o Mikrodati in GS SDMS
Forum
Nagrade podjetja Mikrodata
Zanimive povezave
 

7.10.2013

Veliki izgledi so, da bo država s 1.1.2014 uveljavila odmero davka na nepremičnine in ukinila dosedanje Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.

Pri pripravi podatkov o namenski rabi zemljišč za Evidenco REN so vse pristojnosti in odgovornosti imele občine (po uredbi UL RS 59/2007), ki so v večini tovrstne podatke GURS-u predale do leta 2010.
Z določitvijo podrobnejše namenske rabe je zemljišče ovrednoteno po bodoči rabi brez določitve podrobnejše namenske rabe pa po dejanski rabi zemljišča.
GURS je izvedel analizo podatkov občin o namenski rabi v REN ter ugotovil, da je večina občin sicer poslala podatke o namenski rabi zemljišč, da pa le-ti niso kasneje (torej do leta 2013) ažurirani in dopolnjevani skladno s sprejeto zakonodajo, kar bistveno vpliva na višino vrednosti nepremičnin v občini in pomeni hkrati manj prilivov občin po uveljavitvi davka na nepremičnine.
Tudi občani, lastniki zemljiš? bodo dobili odmerne odločbe za davek na njihove nepremičnine po namenski rabi njihove parcele torej tako kot je občina posredovala podatek GURS.
Pritožba ne bo zadržala plačila odmerjenega davka in jo bo morala razreševati občina.

Prenesi in odpri MS Word dokument


[ Nazaj ]Copyright Multimedija.net