Programi in ceniki
Programske aplikacije
Servis in podpora
Prenos datotek in nadgradenj
Novosti o Mikrodati in GS SDMS
Forum
Nagrade podjetja Mikrodata
Zanimive povezave
 


Zaposleni v podjetju Mikrodata GIS d.o.o.

Vinko Kurent E-mail
Biljana Kurent

 

Direktor:
Vinko Kurent, mag.

magister medkulturnega managementa,
spec. managementa, dipl. ekon.

Rojen v Trbovljah - Slovenija

E-mail

Dodatna specialistična znanja:
- specializirana šola za svetovalca za podjetništvo - svetovanje s področja informatike
- izobraževanje na Akademiji za management München - upravljanje malih podjetij
- izobraževanje v ILO CENTER Torino - podjetništvo in tržna promocija
- specializirano izobraževanje s področja organizacije in izgradnje geoinfo sistemov
- poznavanje in delo z operacijskimi sistemi DOS, WINDOWS 95, 98, 2000 in NT
- specializirana znanja s področja geografskih in informacijskih sistemov in geokodiranih    digitalnih baz
- razvoj informacijske podpore občinam/podjetjem za potrebe izdelave evidenc in orodij za upravljanje  s prostorom  in gospodarjenje z nepremičninami
ter priprava podatkov in geografska obdelava podatkov za tržne analize in ugotavljanje tržnega potenciala

Jeziki: angleščina, hrvaščina

Delo v GZS:
Eden od ustanoviteljev Združenja podjetnikov Slovenije pri GZS Slovenije in podpredsednik ZPS na nacionalnem nivoju in predsednik regionalnega Združenja podjetnikov za Podravje z glavno preokupacija pri delu približati delo in servisne storitve GZS malim podjetnikom v občinah in jim preko območne organizacije ZPS zagotoviti vpliv na lokalno kot državno politiko ter vlado zaradi oblikovanju ustreznega podpornega okolja za malo gospodarstvo v njihovem okolju.

Štajerska gospodarska zbornica Maribor (ŠGZ):
Član in podpredsednik UO ŠGZ Maribor

 

 

Pomočnica direktorja:
Biljana Kurent, oec.

Rojena v Mariboru - Slovenija


Delovne izkušnje:
Dolgoletne izkušnje pri organizaciji informacijskih sistemov. Specialist za skeniranje velikih formatov tehničnih (geodetskih, planskih) načrtov, kalibracijo skeniranih digitalnih slik na ustrezno merilo čiščenje skeniranih rastrov, digitalizacijo in nastavitev digitalnih baz podatkov.

Kvalificirana notranja presojevalka sistema kakovosti.

Jeziki: angleščina, nemščina, hrvaščina.

 
 
 
   
 
Copyright ByM Design